Garantier För Smartwatch Case

DANIEL WELLINGTONS INTERNATIONELLA GARANTI

Följande begränsade garanti från Daniel Wellington (”DW-garanti”) gäller för Daniel Wellington smartwatch case som köpts i originalförpackningen och sålts eller presenterats för garantiservice i vilket land som helst (”DW Smartwatch Case”).

1. DW-GARANTINS OMFATTNING OCH LÄNGD

Daniel Wellington garanterar att DW Smartwatch Case är fri från defekter i tillverkning och material under en period av tjugofyra (24) månader från datumet för det ursprungliga återförsäljningsköpet (”garantiperioden”). DW-garantin gäller endast smartwatch case köpta från den officiella Daniel Wellington-webbsidan, från en Daniel Wellington-butik eller en auktoriserad återförsäljare.

Observera att de rättigheter som DW-garantin ger är utöver de rättigheter och gottgörelser som tillhandahålls av konsumentlagar och förordningar i din tillämpliga jurisdiktion. Som sådan är DW-garantin och dess förmåner ett tillägg till, och inte en ersättning för, rättigheter enligt tillämplig konsumentlag.

Observera också att DW-garantin endast omfattar DW Smartwatch Case. DW-garantin omfattar inte den smartwatch-enhet du kan välja att använda tillsammans med DW Smartwatch Case. Du ansvarar för att se till att du följer instruktionerna för hur du använder DW Smartwatch Case på rätt sätt för att undvika skador på din smartwatch-enhet. För anspråk relaterade till din smartwatch-enhet hänvisar vi till enhetens tillverkare.

2. BEGRÄNSNINGAR AV DW-GARANTIN (VAD DEN INTE OMFATTAR)

DW-garantin för DW Smartwatch Case omfattar inte:

• Defekter och skador på grund av förlust, stöld, brand, vatten eller en naturkatastrof.
• Fel eller skada orsakad av felaktig användning, slarv (slag, bucklor, repor, krosskador, trasiga band etc.) eller olyckor.
• Förlorade eller trasiga skruvar
• Fel eller skada orsakad av omotiverad reparation eller modifiering.
• Estetiska förändringar, defekter och skador på grund av normalt slitage och åldrande (t.ex. mindre repor, flagning av pläteringen osv.) eller på grund av felaktig användning (t.ex. missfärgning från överexponering för ämnen som klor).
• Skador, oavsett slag, på den smartwatch-enhet som används tillsammans med DW Smartwatch Case.

3. VAD VI GÖR I HÄNDELSE AV ETT GARANTIANSPRÅK ENLIGT DW-GARANTIN

Om du under garantiperioden lämnar in ett anspråk enligt denna DW-garanti, kommer Daniel Wellington, efter eget gottfinnande, att: (a) reparera DW Smartwatch Case; eller (b) byta ut DW Smartwatch Case mot en av samma modell (eller med ditt samtycke en liknande produkt).

Du kommer inte att debiteras för reparationen eller utbytet enligt denna DW-garanti om ditt garantianspråk är inom ramen för denna DW-garanti. Dessutom kommer Daniel Wellington att stå för kostnaderna för returfrakt och hantering för DW-garantin. Om DW-garantin inte är tillämplig, ogiltig eller nekad kommer Daniel Wellington att meddela dig om detta och du kan bestämma om du vill gå vidare med reparationen eller bytet, eller om du vill få tillbaka ditt smycke. Om du bestämmer dig för att gå vidare kommer du att debiteras för en del av eller hela reparationen eller utbytet, inklusive kostnader för returfrakt och hantering.

4. HUR MAN ERHÅLLER VÅR REPARATIONSTJÄNST

För att erhålla reparation eller utbyte av ditt DW Smartwatch Case enligt denna DW-garanti, vänligen kontakta din lokala Daniel Wellington kundsupport genom att använda följande adress: [www.danielwellington.com/contact-us/](https://www.danielwellington.com/contact-us/ "Contact Customer Service"), en av de auktoriserade Daniel Wellington-butikerna eller återförsäljarna för Daniel Wellington. De kommer att kunna tillhandahålla information om vår garantiservice enligt denna DW-garanti. Dessutom, för att erhålla reparation eller utbyte enligt denna DW-garanti, måste det returnerade DW Smartwatch Case åtföljas av ett inköpsbevis (dvs. kvitto eller det ursprungliga Daniel Wellington-garantikortet/certifikatet som medföljde DW Smartwatch Case i originalförpackningen vid inköpstillfället, vederbörligen ifyllt, daterat, stämplat och undertecknat av en auktoriserad Daniel Wellington-butik eller -återförsäljare). Om och när du skickar in ditt DW Smartwatch Case för reparation eller utbyte måste du se till att det är förpackat noggrant för att undvika skador under frakten.

5. ANSVARSBEGRÄNSNING

Förutom vad som anges i denna DW-garanti och i den maximala utsträckning som lagen tillåter, är Daniel Wellington inte ansvarigt för några direkta, speciella, oförutsedda skador eller följdskador som uppstår till följd av brott mot garantin eller villkoren, eller enligt någon annan juridisk teori, inklusive men inte begränsat till förlust av användning; förlust av intäkt; förlust av faktiska eller förväntade vinster (inklusive förlust av vinst på kontrakt); förlust av affärer; förlust av möjligheter; förlust av goodwill. Med förbehåll för tillämpliga lagar och förordningar ska Daniel Wellingtons maximala ansvar för brott mot någon skriftlig eller underförstådd garanti med avseende på DW Smartwatch Case inte överstiga köpvärdet för DW Smartwatch Case.

*Denna garanti uppdaterades senast 15 december 2021*