KLASSISK DESIGN ÄR
HÅLLBAR DESIGN

På Daniel Wellington är vårt syfte att skapa hållbara kvalitetsaccessoarer som kan stå emot tidens tand. Våra mål och ambitioner är högt ställda – att skapa en hållbar framtid för varumärket samtidigt som vi växer på ett ansvarsfullt sätt och samarbetar med våra partners för att ha en positiv inverkan på samhället.

Sedan grundandet 2011 har vi gjort mycket för att förstå vad vi har för social och miljömässig påverkan. Vår hållbarhetsstrategi har fyra långsiktiga mål där vi tror att vi kan göra de största insatserna. Dessa mål är mycket ambitiösa, men vi anser att detta är det enda sättet att uppnå den förändring som behövs för att ta oss dit där vi vill befinna oss år 2030.

Läs mer om vad vi planerar att göra och vad vi åstadkommit under de olika strategiområdena nedan.

ANSVARSFULLA MATERIAL

VÅR AMBITION TILL 2030

Alla våra material ska vara förnybara eller återvinningsbara och inköpta på ett ansvarsfullt sätt.

VAD VI HAR ÅSTADKOMMIT HITTILLS

• Vi arbetar hårt för att minska miljöpåverkan för alla de material som används i våra produkter. Några av åtgärderna:

• Vårt mål är att använda FSC-certifierat papper och kartong i alla presentförpackningar (FSC-licenskod FSC-N003311). 

• Vi använder garvare som certifierats av Leather Working Group (lägre miljöpåverkan jämfört med traditionella garverier) för alla läderprodukter.

• Sedan april 2020 tillverkas alla våra NATO-band av återvunnen polyester. Med återvunna fibrer går det åt mindre energi vid tillverkningen, men de uppfyller samma strikta kvalitetskrav.

• Vi följer en process som säkerställer att det guld som används i våra produkter kommer från konfliktfria gruvor.

ENASTÅENDE PRODUKTER

VÅR AMBITION TILL 2030

Att erbjuda branschens bästa kvalitet i förhållande till pris och underlätta för våra konsumenter att förlänga produktens livslängd.

VAD VI HAR ÅSTADKOMMIT HITTILLS


Vi fortsätter att designa produkter med hög kvalitet och tidlös stil som kunderna kan använda i många år. Några av åtgärderna:

• Alla nya produkter och material genomgår en hållbarhetsgranskning för att utvärdera säkerhet och miljöpåverkan.

• Vi följer den striktaste lagstiftningen på våra marknader (t.ex. REACH, RoHS och Prop 65), och våra produkter genomgår omfattande tester under utveckling och produktion för att säkerställa att våra kvalitets- och säkerhetsstandarder efterlevs.

• Vi erbjuder kunderna batteribyten. 

• Vi arbetar för att reparationstjänster ska vara lättillgängliga för alla våra kunder. Från och med 2021 är våra reparationslösningar tillgängliga för 75 % av våra kunder.

MÖJLIGGÖRA RÄTTVISA JOBB

VÅR AMBITION TILL 2030

Att säkerställa rättvisa arbetsförhållanden längs hela värdekedjan, från utvinningen av råvaror till våra direktleverantörer.

VAD VI HAR ÅSTADKOMMIT HITTILLS

Vi arbetar hårt för att vara en ansvarsfull partner. De få leverantörer vi har är noga utvalda och förväntas uppfylla de standarder som gäller för rättvisa jobb. Några av åtgärderna:

• Vi är medlemmar i SEDEX, en av världens ledande plattformar för företag som vill hantera och förbättra arbetsförhållandena i leveranskedjan.

• Vårt femstegsprogram för hållbarhet där vi hanterar riskerna i leveranskedjan. Vår uppförandekod för leverantörer undertecknas av alla våra leverantörer, och våra asiatiska leverantörer genomgår varje år en granskning. Vi ökar gradvis antalet granskningar ju längre ned vi kommer i leveranskedjan (hos våra leverantörers leverantörer).

• Vi har sedan 2019 kontinuerligt arbetat med att utbilda fabriksarbetare i deras rättigheter och skyldigheter. Under 2020 fick fler än 3 000 arbetare utbildning.

PLANETPOSITIV

VÅR AMBITION TILL 2030

Bli klimatneutrala med positiv nettomiljöpåverkan.

VAD VI HAR ÅSTADKOMMIT HITTILLS

Vi arbetar för att minska miljöpåverkan från produkter och drift. Några av åtgärderna:

• Vi klimatkompenserar våra koldioxidutsläpp i omsorgsfullt utvalda Gold Standard-projekt. 

• Vi kommer däremot inte att kalla oss själva koldioxidneutrala förrän vi har lyckats minska våra egna absoluta utsläpp avsevärt. Hittills har vi minskat dem med över 50 % jämfört med 2017. Vårt mål är att uppnå en minskning på 60 % till år 2023 och på minst 85 % till år 2030 (jämfört med 2017).

• All elförsörjning på våra DW-kontor, -lager och -butiker i hela världen kommer från förnybara källor som vind- och solenergi.

Vi har undertecknat FN:s Global Compact.