Accessibility Statement

VI VILL ATT VÅR WEBBPLATS SKA VARA TILLGÄNGLIG FÖR ALLA

DW är för alla. Därför arbetar vi för att tillgodose behoven hos alla våra användare. Vi gör vårt bästa för att förbättra webbplatsens tillgänglighet och användarvänlighet för att kunna erbjuda bästa möjliga upplevelse för alla våra användare, oavsett funktionsförmåga.
Som en del i vårt arbete för ökad tillgänglighet och användarvänlighet strävar vi efter att uppfylla alla relevanta tillgänglighetskrav (för närvarande WCAG 2.1 AA) och utför regelbundna användartester för att försäkra oss om att vår webbplats är kompatibel med de senaste versionerna av vanliga hjälpmedel.
Om du har frågor kring vårt tillgänglighetsarbete, upplever problem med webbplatsen eller önskar information i alternativa format är du alltid välkommen att kontakta oss.