Användarvillkor

INTRODUKTION

Dessa allmänna villkor gäller för dina köp på, och din användning av, webbsidan www.danielwellington.com. Villkoren utgör ett avtal mellan dig och Daniel Wellington AB, org. nr 556875-5937, Vasagatan 12, 111 20 Stockholm (hädanefter ”DW” eller ”vi”).

Genom att göra köp ifrån och använda denna webbsida så förbinder du dig till följande villkor. Vi ber dig därför att noga läsa igenom villkoren före du använder vår sida.

VEM KAN LÄGGA EN ORDER?

Denna websida riktar sig till dig som myndig privatperson (konsument).

BEKRÄFTELSE

När vi har tagit emot en beställning av dig kommer vi att skicka en elektronisk bekräftelse/faktura till din email-adress som bekräftelse på ditt köp. Det är därför viktigt att du skriver in rätt email-adress när du gör en beställning. Vi rekommenderar att du sparar bekräftelsen för att underlätta eventuell framtida kontakt med vår kundtjänst. Bekräftelsen utgör också ditt kvitto på att du genomfört köpet.

BETALNING

Du kan välja att betala med bank-, kreditkort eller genom faktura. Köp genom faktura administreras av Klarna och den tjänsten kan endast användas av kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vid betalning med bank- eller kreditkort sköter Adyen B.V. alla våra banktransaktioner. DW hanterar inte själv några bank- eller kreditkortsnummer.

BETALNING MED KORT

Betala säkert med Visa, Amex eller MasterCard via internet. Din betalning hanteras av Ayden med säker kryptering och enligt strikt banknorm. Dina kortuppgifter skickas direkt till banken och kan inte läsas eller hämtas av någon annan än din bank. DW tar inte ut några extra avgifter för kortbetalningar. Däremot kan det hända att din bank tar ut en extra avgift beroende på korttyp och bank. Vid betalning med kredit- eller bankkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. För det fall att ingen betalning mottagits efter att du skickat din beställning, kan beställningen automatiskt komma att upphävas av Daniel Wellington.

BETALNING MOT FAKTURA

När du väljer att betala via faktura kan du bestämma om du vill betala på dagen för beställningen eller senare (upp till 14 dagar från datumet för beställning). Det är viktigt att du är skriven på den adress som du önskar leverans till. Du har också möjlighet att dela upp din betalning. Allt detta görs i samarbete med Klarna.

PRISER

Alla priser som visas på Daniel Wellingtons webbplats, www.danielwellington.com, är inklusive moms, i enlighet med tillämplig lagstiftning. Om en beställning ska skickas till en leveransadress utanför EU kommer momsen att dras av på betalningssidan. Observera att om en beställning skickas till ett land utanför EU kan eventuella importtullar och skatter tillkomma, vilka debiteras när försändelsen når din leveransadress. Du är själv ansvarig för betalning av sådana importtullar och skatter. Det bör noteras att Daniel Wellington inte har någon kontroll över dessa avgifter, och eftersom dessa avgifter är olika för olika länder kan Daniel Wellington inte förutse deras storlek. Daniel Wellington rekommenderar att du kontaktar ditt lokala tullkontor för ytterligare information.

BESTÄLLNINGAR

Beställningar som görs i någon annans namn utan dennes samtycke kommer att anmälas. Daniel Wellington förbehåller sig rätten att ändra och korrigera priser på alla beställningar, inklusive slutgiltiga köp. Om ett pris är felaktigt kan detta föranleda Daniel Wellington att upphäva köpet och återbetala det aktuella beloppet på bästa möjliga sätt. Detta kan göras när som helst.

Kunden har rätt att returnera en vara inom 30 dagar från det att beställningen mottogs. Denna rätt gäller endast under förutsättning att produkten och dess originalförpackning returneras i samma skick som vid mottagandet. Om kunden utnyttjar sin rätt att returnera en vara ska kunden kontakta Daniel Wellington för att få en adress att skicka varan till. Returförsändelsen betalas av Daniel Wellington. Om kunden bor i ett geografiskt område där det nationella postverket inte erbjuder returer kan kunden vara tvungen att själv stå för returkostnaden. Om en vara skadas under transport till kunden ska Daniel Wellington kontaktas inom 30 dagar för information om kompensation. läs mer i vår Returpolicy.

GARANTI

Vi erbjuder en global garanti för våra produkter, för detaljer, se vår garantisida. För vissa produkter placeras även ett garantikort i den inre produktlådan som den köpta produkten levererades i.

Vår globala garanti är endast tillämplig på produkter köpta från denna webbplats, i en Daniel Wellington-butik eller från en auktoriserad återförsäljare.

Om du upptäcker en defekt i din köpta produkts material eller utförande och därför vill reparera eller byta ut din produkt, vänligen kontakta vår kundsupport.

PERSONLIG INFORMATION

När du handlar på vår webbsida kommer vi att spara vissa av dina personuppgifter för att du ska kunna genomföra ditt köp. Du har rätten att begära tillgång till din data och om någon information är felaktig kan du få den ändrad eller borttagen. DW kan också komma att använda cookies, till exempel för att förbättra din upplevelse av denna webbsida. Du kan läsa mer om hur vi använder personuppgifter och cookies här.

PRODUKTINFORMATION

Daniel Wellington har rätt att justera priser, påföra extra kostnader, göra ändringar i produktsortimentet och relaterad information utan föregående meddelande. Syftet med de produktbilder och informationstexter som tillhandahålls av Daniel Wellington är att ge en så korrekt och verklighetstrogen bild som möjligt av produkterna. Vi strävar efter att allt innehåll som visas på denna webbplats ska vara korrekt, men likväl kan fel förekomma. Daniel Wellington kan inte garantera att alla produktbilder återspeglar produkternas verkliga utseende och därför ska alla produktbilder betraktas som illustrationer. Vänligen notera att produktbilderna kan variera beroende på datorns färginställningar.

LEVERANSER OCH AVBESTÄLLNINGAR

DW levererar sina produkter över hela världen. Leveranser i Sverige görs i samarbete med svenska posten. Du har rätt att avbeställa en order och lämna tillbaka varor genom att kontakta DW:s kundtjänst eller genom att använda kontaktformuläret på DW:s webbsida som du hittar här, inom 30 dagar från att du fått varorna. Detta är dock under förutsättning att varorna inte packats upp och är i samma skick som när du mottog dem. Kostnaden och risken för att transportera varor du vill returnera till DW åläggs kunden.

För det fall du som kund upplever att leveransen av en vara är osedvanligt försenad vilket föranleder att du inte längre vill genomföra köpet åligger det dig att göra en avbeställning. För det fall försändelsen redan har skickats måste kunden ta emot beställningen. En avbeställning är inte giltig förrän en bekräftelse har mottagits från DW antingen via email eller telefon. Om en produkt inte längre säljs har DW rätten att avbeställa köpet och göra en återbetalning. DW kommer att underrätta kunden om en returvara eller en motsvarande produkt finns tillgänglig.

KUNDKLAGOMÅL

Det är viktigt att du som kund noga undersöker varan när du tagit emot den. Om din vara skadats under transport måste du rapportera detta så snart som möjligt till transportören. Detta gäller oavsett om det rör sig om en synlig skada eller inte. Om du efter mottagande av varan upptäcker att den är skadad eller inte motsvarar den vara du beställde så ska du kontakta oss inom 30 dagar.

Eventuella klagomål ska göras till DW:s kundtjänst och via vårt kontaktformulär, som du hittar här. Vänligen förse oss med ditt ordernummer och anledningen till ditt klagomål så återkommer vi med vidare instruktioner om återlämning av varan.

Felaktiga produkter som återlämnas till DW ska alltjämt behandlas varsamt av kund och som om de var felfria. Oavsett orsak till retur, så är det av stor vikt att produkten är förpackad så att den inte kan skadas under transport. För det fall en återlämnad produkt inte har några fel kommer DW att returnera produkten till kunden. Om en vara ska bytas ut så görs detta mot en vara av motsvarande modell. Om en viss produkt inte finns längre har kunden istället rätt till återbetalning. Om det uppstår en tvist mellan dig som kund och DW och vi inte lyckas lösa tvisten, kan du skicka ett klagomål till EU:s funktion om tvistlösning på nätet, Online Dispute Resolution. Mer information hittar du via följande länk http://ec.europa.eu/odr.

ANSVAR

DW:s ansvar för fel i samband med leverans är begränsat i enlighet med gällande leveransvillkor för den aktuella leveransen och vad som följer av dessa villkor.

Vår ansvarsskyldighet gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din beställning på www.danielwellington.com är begränsad till det totala beloppet av din beställning. DW har inget ansvar för indirekta förluster.

FORCE MAJEURE

DW ska undantas från skadeståndsansvar och andra påföljder som är orsakade av omständigheter bortom DW:s kontroll. Som sådana omständigheter räknas till exempel statlig intervention, ny/ändrad lagstiftning, krig, bränder, översvämningar, avbrott i arbete, förbud, restriktioner, sabotage, dåliga transport- och väderförhållanden, utebliven leverans från leverantörer eller att DW eller dess samarbetspartners skulle vara utsatta för kriminell verksamhet.

ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL

Vår webbsida kan inkludera användargenererat innehåll från till exempel sociala medier. DW tar inget juridiskt ansvar för sådant material. För det fall du misstänker ett upphovsrättsintrång, eller intrång i annan rätt, eller av annan anledning skulle känna dig kränkt av innehåll som publicerats på webbsidan, vänligen kontakta vår kundservice.

ÄGANDERÄTT

Alla produkter förblir DW:s egendom tills full betalning är erlagd.

BEDRÄGERI

Alla bedrägeriförsök rapporteras till polisen. DW förbehåller sig rätten att avbryta ett köp om någon misstanke till brott väcks.

TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Svensk lag gäller för dessa villkor och din användning av denna webbsida. I den mån lag tillåter det ska svensk domstol ha exklusiv jurisdiktion vad gäller tvist som uppstår med anledning av dessa villkor eller din användning av webbsidan, med undantag för fall då DW självmant väljer att vidta rättsliga åtgärder mot en kund/användare där den har sitt hemvist.

UPPSÄGNING

DW förbehåller sig rätten att avsluta ditt konto och/eller din användning av webbsidan efter eget tycke. Till exempel om DW misstänker att du har brutit mot dessa allmänna villkor. Sådan uppsägning kan göras utan föregående meddelande därom.

KLAUSULERS GILTIGHET

Om ett eller flera av dessa villkor förklaras ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av domstol eller tillsynsmyndighet, ska detta inte påverka återstående villkors giltighet.

INNEHAVARE AV RÄTTIGHETER

De immateriella rättigheter, såsom varumärken och upphovsrätt, på www.danielwellington.com, som tillhör DW får inte användas i kommersiellt syfte utan tillåtelse av DW. All användning av www.danielwellington.com eller dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av sådant innehåll i dess helhet eller delar därav, annat än för ditt eget personliga, icke kommersiella, bruk är förbjudet utan tillåtelse av DW.

Denna webbsida ägs exklusivt av DW. Allt material som förekommer på denna webbsida är förbehållet DW.

ÄNDRINGAR

DW kan komma att se över dessa allmänna villkor från tid till annan. Varje gång du köper en vara av oss kommer de vid var tid gällande villkoren vara tillämpliga på kontraktet mellan dig och DW. Du bör därför regelbundet besöka denna sida för att hålla dig uppdaterad om innehållet i våra allmänna villkor.

BOLAGSINFORMATION

Daniel Wellington AB Postadress: Vasagatan 12 111 20 Stockholm SVERIGE Hemort: Stockholm

Kontaktuppgifter: Daniel Wellingtons kundtjänst Telefon: (+46) 10 138 88 60

Dessa allmänna villkor var senast uppdaterade 2017-03-24.