Samlingen Do Not Disturb

Kan inte prata just nu.

För upptagen med att vara het

Hur många aviseringar får du på en dag? Förmodligen många. Förmodligen dygnet runt. Kanske en till och med tog dig hit. 

 

Var det någonsin meningen att vi skulle vara så här tillgängliga? Ibland behöver du bara koppla ned – för att se något nytt eller ta in utsikten från ditt vardagsrum – eller vad du nu känner för. Så, vilket är ditt frånvaromeddelande?