Efter tolv år är vi inte längre desamma.


Och det är inte du heller – eller internet. Eller hur vi handlar, hur vi uttrycker oss. Eller hur vi gillar,
tittar
smyger.


Vi har förändrats med tiden. Vi dök upp med stil och skapade en gemenskap. Vi var där tillsammans med de första ärliga, verkliga influencers.

Men de senaste tiderna har varit ganska konstiga. Vi har sett hela världen sakta ned – sett den frysa helt – och plötsligt blickar vi alla mot framtiden och experimenterar med vad som kommer härnäst.

Ingen säger till oss att vi måste förändras. Det är bara det som händer när man är sig själv.

Det är stil i realtid. Och tiden förändrar allt.

För att du är inte fast i en viss tidszon. Du är inte dömd till just detta decennium. Du är bara begränsad av vad som finns till hands – och allt är tillgängligt här, genom skärmen. Du behöver inte börja om eller ta bort något. Du kan uppfinna något nytt av det som redan finns där.

Du kan använda det du har varit för att hitta inspiration till vart du är på väg.

Det är i spänningen mellan de olika versionerna av dig
själv som saker och ting verkligen blir intressanta.

AW23. Se tillbaka efter något nytt.

Shoppa hela kollektionen.